Loop saam met my op die vêr paaie waar my hart gaan draai en my siel gaan drink het . . . druppel vir druppel, die soet waters van liefde, lewe, verlange en vreugde.


Die son bring hoop, Lig en lewe, mits ons die moed het om uit te strek, met hande oop en gretig, om van sy strale te drink.

Kosmos en heimwee herinner my altyd aan die plekke en mense wat dimensie gee aan my menswees, my skaaf, skuur en poets-blink laat staan . . .

Hier, vanuit 'n plek wat nie vra om verwoord te word nie, tuimel gevoelens en woorde na wense en sonder versuim oor die bladsye ... kom proe, voel en luister saam . . .